biuro@poligra.com.pl | tel.: 32 444 66 76

Koszyk 0

Specyfikacje przygotowania projektów do druku dostępne są na kartach produktu w zakładce "specyfikacja DTP". Odpowiednia zakładka oznaczona jest zawsze kolorem zielonym. W specyfikacjach staramy się zawsze zawrzeć najpotrzebniejsze informacje, mające wpływ na jakość i czas tworzenia projektu.

Typowa specyfikacja zawiera między innymi:

  • format użytku, czyli wymiary jakie będzie posiadać gotowy wydruk
  • format projektu, czyli wymiary jakie musi posiadać projekt graficzny
  • informację o spadach, przeważnie naddatek wyniosi po 2 mm z każdej strony, jednak przy niektórych projektach wymagamy nieco większego spadu
  • informacje pomocnicze, takie jak: oznaczenia dla bigowania, modele kolorów, wartości dla czarnej bądź szarej apli
  • informacje dodatkowe - np.: pomoc przy tworzeniu przejść tonalnych
  • informacje o opytalnej rozdzielczości
  • sugestie co do rozmieszczenia obiektów na projekcie
  • formaty plików zapisu pracy graficznej
  • uwagi do powyższych